แคมเปญพิเศษ! Genki Hokkaido

ปลายทาง
ฮอกไกโด / ฮอกไกโด
ระยะเวลาที่กำหนด
3 Feb, 2019~27 Feb, 2019
หมายเลขคอร์ส
HF001Y
งานซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น (รูปตัวอย่าง)
【สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น】พักที่โรงแรมในฮอกไกโด - ซัปโปโร แพลน A (ราคาสำหรับพัก 1 คืนและอาหารเช้า 1 มื้อ)

○ ราคานี้เป็นราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อต่อคน และเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของฮอกไกโด

● รับส่วนลดจากโรงแรมในฮอกไกโดมากสุดถึง 70 %! (ราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์คือราคาหลังจากหักส่วนลดแล้ว)

○ พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้าในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบายในซัปโปโร! (โรงแรมจะเป็นโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งจาก 3 โรงแรมในรายการด้านล่าง)

4,400~15,000 JPY

ดูรายละเอียดที่นี่
ปลายทาง
ฮอกไกโด / ฮอกไกโด
ระยะเวลาที่กำหนด
2 Feb, 2019~26 Feb, 2019
หมายเลขคอร์ส
HF001Z
งานซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น (รูปตัวอย่าง)
【สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น】พักที่โรงแรมในฮอกไกโด - ซัปโปโร แพลน A (ราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อ)

○ ราคานี้เป็นราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อต่อคน และเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของฮอกไกโด

● รับส่วนลดจากโรงแรมในฮอกไกโดมากสุดถึง 70 %! (ราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์คือราคาหลังจากหักส่วนลดแล้ว)

○ พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้าในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบายในซัปโปโร! (โรงแรมจะเป็นโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งจาก 3 โรงแรมในรายการด้านล่าง)

8,800~37,000 JPY

ดูรายละเอียดที่นี่
ปลายทาง
ฮอกไกโด / ฮอกไกโด
ระยะเวลาที่กำหนด
4 Feb, 2019~27 Feb, 2019
หมายเลขคอร์ส
HF002Y
งานซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น (รูปตัวอย่าง)
【สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น】พักที่โรงแรมในฮอกไกโด - ซัปโปโร แพลน B (ราคาสำหรับพัก 1 คืนและอาหารเช้า 1 มื้อ)

○ ราคานี้เป็นราคาสำหรับพัก 1 คืนและอาหารเช้า 1 มื้อต่อคน และเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของฮอกไกโด

● รับส่วนลดจากโรงแรมในฮอกไกโดมากสุดถึง 70 %! (ราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์คือราคาหลังจากหักส่วนลดแล้ว)

○ พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้าในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบายในซัปโปโร! (โรงแรมจะเป็นโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งจาก 3 โรงแรมในรายการด้านล่าง)

3,900~22,000 JPY

ดูรายละเอียดที่นี่
ปลายทาง
ฮอกไกโด / ฮอกไกโด
ระยะเวลาที่กำหนด
4 Feb, 2019~26 Feb, 2019
หมายเลขคอร์ส
HF002Z
งานซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น (รูปตัวอย่าง)
【สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น】พักที่โรงแรมในฮอกไกโด - ซัปโปโร แพลน B (ราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อ)

○ ราคานี้เป็นราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อต่อคน และเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของฮอกไกโด

● รับส่วนลดจากโรงแรมในฮอกไกโดมากสุดถึง 70 %! (ราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์คือราคาหลังจากหักส่วนลดแล้ว)

○ พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้าในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบายในซัปโปโร! (โรงแรมจะเป็นโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งจาก 3 โรงแรมในรายการด้านล่าง)

7,800~44,000 JPY

ดูรายละเอียดที่นี่
ปลายทาง
ฮอกไกโด / ฮอกไกโด
ระยะเวลาที่กำหนด
2 Feb, 2019~26 Feb, 2019
หมายเลขคอร์ส
HF003Z
Otaru
【สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น】พักที่โรงแรมในฮอกไกโด - ซัปโปโร โอตารุแพลน (ราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อ)

○ ราคานี้เป็นราคาสำหรับพัก 2 คืนและอาหารเช้า 2 มื้อต่อคน และเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของฮอกไกโด

● รับส่วนลดจากโรงแรมในฮอกไกโดมากสุดถึง 70 %! (ราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์คือราคาหลังจากหักส่วนลดแล้ว)

○ พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้าในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบายในโอตารุ!

11,000~20,000 JPY

ดูรายละเอียดที่นี่
Facebook