FAQ

Q1.
ฉันจะจองรายการทัวร์ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร?
Q2.
ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเลย ดังนั้น จะเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะร่วมเดินทางไปกับทัวร์ด้วย?
Q3.
เป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันจะร่วมรายการทัวร์นี้เพียงคนเดียว?
Q4.
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ารายการทัวร์นั้นๆ จะดำเนินการขึ้นจริงหรือไม่?
Q5.
ฉันสามารถชำระค่าทัวร์ได้เมื่อใด และอย่างไร?
Q6.
ฉันจะยกเลิกการจองรายการทัวร์ที่ฉันจองไว้ล่วงหน้าแล้วได้อย่างไร?
และมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือไม่?
Q7.
ฉันจะได้รับเงินคืนอย่างไร หากยกเลิกการจอง?
Q8.
ฉันจะตรวจสอบบันทึกการจองของฉันได้อย่างไร?
Q9.
เป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันจะเลี่ยงออกจากกำหนดการทัวร์ที่ระบุไว้กลางคัน?
Q10.
สามารถจัดการเรื่องเครื่องบิน รถไฟ และโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นให้ได้หรือไม่?
Q11.
ฉันสามารถสูบบุหรี่ในรถบัสได้หรือไม่?
Q12.
รายการทัวร์ที่ฉันจองไว้ จะสามารถถูกยกเลิกจากฝ่ายคุณได้หรือไม่?
Q13.
ฉันจะสอบถามคำถามต่างๆ ได้อย่างไร?
Q14.
ฉันเข้าใจว่าทัวร์ต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นรายการทัศนาจรท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ฉันจะใช้บริการทัวร์เหล่านี้ได้
อย่างไร เวลาที่วางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่น?
Q15.
คุณสามารถใส่ชื่อฉันไว้ในรายการผู้เข้ารอ (Waiting List) ได้หรือไม่?
Q16.
เมื่อชำระเงินแล้ว ฉันจะได้รับใบเสร็จอย่างไร?

>> หากคำถามของคุณยังมิได้รับการตอบบน FAQ นี้ กรุณาติดต่อเรา คลิ๊กที่นี่

Q1.
ฉันจะจองรายการทัวร์ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร?
คุณสามารถจองรายการทัวร์ของเราได้จากหน้าเว็บไซต์นี้ โดยก่อนการจองกรุณาตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละรายการทัวร์ หากคุณมีคำถาม โปรดถามเราได้ทางอีเมลคลิ๊กที่นี่
Q2.
ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเลย ดังนั้น จะเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะร่วมเดินทางไปกับทัวร์ด้วย?
บริษัทของเราแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือคอร์สสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ กับคอร์สสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สำหรับคอร์สนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมีผู้นำทางเป็นภาษาอังกฤษเสมอ โดยไกด์ผู้มีคุณสมบัติจะให้คำแนะนำต่างๆ ระหว่างท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ อนึ่ง หัวหน้าทัวร์ของคอร์สสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นจะนำทางและดูแลเป็นภาษาญี่ปุ่นท่านั้น แต่บางกรณีอาจมีสต๊าฟที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ (หรือภาษาจีน) ร่วมเดินทางด้วย จึงมีบางคอร์สที่นำทางโดยล่ามผู้นำทัวร์ ในส่วนของคอร์สไหนจัดอยู่ในรูปแบบอะไร มีระบุไว้แล้วในหน้าคำอธิบายของแต่ละคอร์ส หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่(คลิ๊กที่นี่).
Q3.
เป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันจะร่วมรายการทัวร์นี้เพียงคนเดียว?
คำตอบอาจเป็นทั้ง “ได้” หรือ “ไม่ได้” ขึ้นอยู่กับรายการทัวร์นั้นๆ สำหรับรายการทัวร์ภายในวันเดียว เกือบทุกรายการคุณสามารถเข้าร่วมโดยลำพังได้ ส่วนทัวร์อื่นๆ ที่ต้องพักค้างคืนนั้น กำหนดให้มีผู้ร่วมเดินทางด้วยอย่างน้อยสองท่านขึ้นไป แต่ก็มีรายการทัวร์ที่ต้องพักค้างคืนอยู่ 2 – 3 รายการที่อนุญาตให้คุณเข้าร่วมเพียงคนเดียวได้ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของรายการทัวร์แต่ละรายการจากผู้นำทัวร์
Q4.
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ารายการทัวร์นั้นๆ จะดำเนินการขึ้นจริงหรือไม่?
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองสำหรับรายการทัวร์ที่ปรากฎบนปฏิทินการท่องเที่ยวของแต่ละรายการได้บนเว็บไซต์
Q5.
ฉันสามารถชำระค่าทัวร์ได้เมื่อใด และอย่างไร?
เรารับการชำระล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น (วีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด) ค่าทัวร์จะได้รับการตัดจากบัตรเครดิตของคุณ เมื่อคุณทำรายการจองออนไลน์ เราไม่รับการชำระด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือไปจากด้วยบัตรเครดิต
Q6.
ฉันจะยกเลิกการจองรายการทัวร์ที่ฉันจองไว้ล่วงหน้าแล้วได้อย่างไร?
และมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือไม่?
คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณได้ทางออนไลน์ ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกขึ้นอยู่กับวันที่ทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการยกเลิกของเรา หากการยกเลิก / เปลี่ยนแปลง (เช่น เพิ่มจำนวนผู้ร่วมเดินทาง วันเดินทาง ฯลฯ) เกิดขึ้น ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจะหักจากบัตรเครดิตของคุณ
Q7.
ฉันจะได้รับเงินคืนอย่างไร หากยกเลิกการจอง?
คุณจะได้รับเงินคืนผ่านทางบัตรเครดิตของคุณ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน หรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทบัตรเครดิตของคุณ กรุณาติดต่อบริษัทบัตรเครติดของคุณโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด
Q8.
ฉันจะตรวจสอบบันทึกการจองของฉันได้อย่างไร?
คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการจองของคุณได้ทางออนไลน์ กรุณากดปุ่ม “My Page” ที่อยู่ตรงมุมของเว็บไซต์ของเรา และเข้าสู่รายละเอียดสำคัญตามความต้องการ
Q9.
เป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันจะเลี่ยงออกจากกำหนดการทัวร์ที่ระบุไว้กลางคัน?
ได้ คุณสามารถเลี่ยงออกจากทัวร์ได้กลางคัน เพียงแต่กรุณาแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า หากคุณต้องการเช่นนั้น ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ จากการที่ไม่ได้ใช้บริการนั้นๆ
Q10.
สามารถจัดการเรื่องเครื่องบิน รถไฟ และโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นให้ได้หรือไม่?
ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง แต่เราไม่สามารถจัดแจงเรื่องตั๋ว และโรงแรมสำหรับทัวร์เฉพาะบุคคล
Q11.
ฉันสามารถสูบบุหรี่ในรถบัสได้หรือไม่?
เราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในรถบัส นอกจากนั้น ยังไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ เช่น สถานีรถไฟ โรงแรม ร้านอาหาร บนรถไฟ และสถานที่อื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
Q12.
รายการทัวร์ที่ฉันจองไว้ จะสามารถถูกยกเลิกจากฝ่ายคุณได้หรือไม่?
อาจเป็นไปได้ รายการทัวร์บางรายการอาจถูกยกเลิกได้ หากจำนวนผู้ร่วมเดินทางมีไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละทัวร์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ และพิจารณาสถานะของทัวร์ล่วงหน้า หากเราตัดสินใจที่จะยกเลิกรายการทัวร์เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมมีไม่เพียงพอ เราจะแจ้งเรื่องการยกเลิกนี้แก่คุณไม่ต่ำกว่า 14 วันล่วงหน้าจากวันที่จะออกเดินทางสำหรับทัวร์วันเดียว ในกรณีนั้นเราจะคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนให้แก่คุณทางบัญชีบัตรเครดิตของคุณ
Q13.
ฉันจะสอบถามคำถามต่างๆ ได้อย่างไร?
หากมีคำถามใดๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คลิ๊กที่นี่
Q14.
ฉันเข้าใจว่าทัวร์ต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นรายการทัศนาจรท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ฉันจะใช้บริการทัวร์เหล่านี้ได้
อย่างไร เวลาที่วางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่น?
คุณสามารถใช้บริการได้ในฐานะ “ทัวร์ทางเลือก (Optional Tours)” ในประเทศญี่ปุ่น แน่นอนว่าคุณสามารถทัศนาจรได้ด้วยตนเองในญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม จะมีประโยชน์มากกว่า และประหยัดกว่ามากในการที่จะเข้าร่วมรายการทัวร์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
  1. วางแผนการเที่ยวญี่ปุ่นของคุณ
  2. จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และจองโรงแรมที่พักด้วยตนเอง
  3. เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา และดำเนินการจองทัวร์ของเราทางออนไลน์
  4. สนุกเพลิดเพลินไปกับรายการทัศนาจรของเราในประเทศญี่ปุ่น
Q15.
คุณสามารถใส่ชื่อฉันไว้ในรายการผู้เข้ารอ (Waiting List) ได้หรือไม่?
ต้องขออภัยด้วย เราไม่สามารถใส่คุณลงในรายการผู้เข้ารอ (Waiting List) ได้
Q16.
เมื่อชำระเงินแล้ว ฉันจะได้รับใบเสร็จอย่างไร?
กรุณาแจ้งเราล่วงหน้าหากคุณต้องการใบเสร็จ เพื่อที่เราจะได้เตรียมใบเสร็จไว้ และผู้นำทัวร์จะมอบให้คุณในวันที่คุณเข้าร่วมรายการทัวร์ของเรา คลิกที่นี่คลิ๊กที่นี่

>> หากคำถามของคุณยังมิได้รับการตอบบน FAQ นี้ กรุณาติดต่อเรา คลิ๊กที่นี่.

Facebook